Akademiko Jono Janickio chemijos konkursas 2023

I etapas virtualus – 2023 m. kovo 1 d.
II etapas laboratorijose – 2023 m. gegužės 5 d.

 

Apie

27-tą kartą KTU Cheminės technologijos fakultetas organizuoja „Akademiko Jono Janickio chemijos konkursą“, kuris skirtas 8-12 klasių moksleiviams.

Kasmet konkursas sulaukia vis daugiau dalyvių:
2020 m. – 440 dalyvių
2021 m. – 507 dalyviai
2022 m. – 694 dalyviai

Atsižvelgiant į pastarųjų trijų metų gausų dalyvių skaičių, konkursas organizuojamas dviem etapais:

I etapas virtualus – kovo 1 d., 15 val. konkursai.vma.lm.lt
II etapas laboratorijose – gegužės 5 d., 10 val. (KTU Cheminės technologijos fakultetas, Radvilėnų pl. 19, Kaunas)

Konkurso tikslas – sudominti moksleivius chemijos mokslu, suteikti jiems galimybes įvertinti savo žinias bei supažindinti su Cheminės technologijos fakultetu.

Visos užduotys rengiamos atsižvelgiant į chemijos žinias įgytas mokykloje pagrindinio ugdymo pakopoje.

Konkurso prizinis fondas – 3 000 Eur.

Piniginiai prizai:

Visi 12 klasių mokiniai, kurie pateks į II konkurso etapą, įgis teisę į vienkartines 100 Eurų stipendijas, jei 2023 m. pasirinks studijuoti KTU Cheminės technologijos fakulteto siūlomas studijų programas.

 • IKI KADA VYKSTA REGISTRACIJA?

Registracijos pradžia – 2023 m.  sausio 1 d.;

Registracijos pabaiga – 2023 m. vasario 22 d.

 • KODĖL  REGISTRUOJANTIS TURIU NURODYT SAVO EL.PAŠTĄ?

Elektroninis paštas reikalingas tam, kad galėtume atsiųsti unikalų prisijungimo kodą, su kuriuo Jūs dalyvausite I konkurso etape. Jeigu neturite savo asmeninio el. pašto adreso, galite nurodyti Jūsų tėvų/globėjų, vyresnių brolių ar seserų.

 • KAIP VYKS KONKURSAS?

Likus dviem dienoms iki I konkurso etapo dalyviai el.paštu gaus unikalų kodą, kuriuo jungsis prie sistemos ir spręs užduotis.

Į II konkurso etapą pateks po 20 kiekvienos klasių grupės mokinių, kurie geriausiai atliks užduotis I konkurso etape. Šie mokiniai bus kviečiame atvykti į KTU Cheminės technologijos fakultetą (Radvilėnų pl. 19, Kaunas) ir spręsti praktinę užduotį.

 • AR BŪTINA JUNGTIS NUO KONKURSO PRADŽIOS? KIEK LAIKO TRUKS KONKURSAS?

I konkurso etapo laikas 15.00 – 18.00 val. Konkurso užduotims spręsti skiriama 90 min. Taigi vėliausiai galima prisijungti 17.00 val.

II konkurso etapo laikas 10.00-12.00 val. Praktinei užduočiai atlikti skiriama 120 min.

 • KIEK MOKINIŲ IŠ VIENOS MOKYKLOS GALI DALYVAUTI?

Mokinių skaičius nėra ribojamas.

 • AR BUS PRAKTINĖS UŽDUOTYS?

Taip, praktinė užduotis bus. Į II konkurso etapą pateks po 20 kiekvienos klasių grupės mokinių, kurie geriausiai atliks užduotis I konkurso etape. Šie mokiniai bus kviečiami atvykti į KTU Cheminės technologijos fakultetą (Radvilėnų pl. 19, Kaunas) ir spręsti praktinę užduotį.

 • KADA BUS PASKELBTI LAIMĖTOJAI?

I konkurso etapo laimėtojai bus paskelbti per 5 darbo dienas nuo virtualaus konkurso pabaigos.

II konkurso etapo laimėtojai bus paskelbti 2023 gegužės 5 d. 14 val.

 • AR VISI DALYVIAI GAUS PRIZUS?

Visi dalyviai gaus pažymėjimus. Prizinis fondas yra 3 000 Eur. Mokiniams, geriausiai išsprendusiems užduotis II konkurso etape bus skirti prizai.

 • KAIP PRIZAI BUS ĮTEIKTI?

2023 gegužės 5 d. 14 val. II konkurso etapo nugalėtojams bus įteikti prizai.

AKADEMIKO JONO JANICKIO CHEMIJOS KONKURSO

NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Akademiko Jono Janickio chemijos konkursas (toliau Konkursas) – Kauno technologijos universiteto Cheminės technologijos fakulteto (toliau – KTU CTF) kiekvienais metais organizuojamas konkursas. Pirmą kartą Konkursas įvyko 1997 metais. Konkursas rengiamas akademiko habilituoto fizinių mokslų daktaro ir chemijos vadovėlių autoriaus Jonas Janickio, prisidėjusio prie neorganinių medžiagų ir cheminių trąšų specialybės inžinierių rengimo, garbei.

2. Konkurso nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja konkurso tikslą, uždavinius, rengėjus, organizavimo, vykdymo, dalyvių vertinimo ir apdovanojimo tvarką, finansavimą.

II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

3. Konkurso tikslas – sudominti mokinius gamtos mokslais, suteikti jiems galimybes įsivertinti savo chemijos dalyko žinias, skatinti kūrybiškai mokytis naudojant informacines technologijas bei supažindinti su KTU CTF bakalauro studijų programomis suteikiančiomis naujas karjeros perspektyvas.

4. Konkurso uždaviniai:

4.1. Ugdyti mokinių domėjimąsi chemija, loginį mąstymą, ekologinį sąmoningumą.

4.2. Skatinti mokinius taikyti chemijos žinias kasdieniniame gyvenime.

4.3. Siekti prasmingo mokytojų ir mokinių bendradarbiavimo tarp Lietuvos ugdymo įstaigų.

III. ORGANIZATORIAI

5. Konkursą organizuoja KTU CTF bendradarbiaudamas su Kauno technologijos universiteto gimnazija.

6. Konkurso koordinatorius – Kauno technologijos universiteto Cheminės technologijos fakulteto docentas Remigijus Ivanauskas.

 IV. DALYVIAI

7. Konkursas skirtas šalies ugdymo įstaigų 8-12 klasių mokiniams.

8. Dalyvių skaičius iš vienos ugdymo įstaigos nėra ribojamas.

9. Rekomenduojama konkurse dalyvauti mokiniams, kurie domisi chemijos dalyku.

10. Mokiniai gali dalyvauti konkurse kiekvienais metais nepriklausomai ar ankstesniais metai dalyvavo ir užėmė prizines vietas.

V. VYKDYMO LAIKAS IR VIETA

11. Konkursas organizuojamas dviem etapais:

11.1. I etapas virtualus – kiekvienų metų kovo mėnesio pirmą savaitę.

11.2. II etapas laboratorijose – kiekvienų metų gegužės mėnesio pirmą savaitę.

12. Konkrečios kiekvienų metų Konkurso etapų datos yra skelbiamos iki sausio 20 d.

13. Konkursas vykdomas:

13.1. I etapas virtualus – vykdomas virtualiai, jungiantis prie elektroninės aplinkos. Tiksli prisijungimo nuoroda skelbiama internetinėje svetainėje Konkurso organizavimo dieną.

13.2. II etapas laboratorijose – vykdomas KTU CTF, Radvilėnų pl. 19, Kaunas.

14. Konkurso laikas:

14.1. I etapas virtualus – 15.00 – 18.00 val. Konkurso užduotims spręsti skiriama 90 min.

14.2. II etapas laboratorijose – 10.00-12.00 val. Praktinei užduočiai atlikti skiriama 120 min.

VI. DALYVAVIMO SĄLYGOS

15. I etape Konkurso dalyvauja tik pilnai registracijos formą užpildę asmenys, pateikdami: vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, miestą, ugdymo įtaigos pavadinimą, klasę, konkursui ruošiančio chemijos mokytojo (-s) vardą ir pavardę.

16. Mokiniai gali registruotis asmeniškai, tačiau, jungdamiesi prie Konkurso aplinkos, turi patvirtinti, kad yra gavę tėvų/globėjų leidimą dalyvauti Konkurse.

17. I etape Konkurso dalyvių registracija vykdoma elektroninėje erdvėje ir skelbiama svetainėje https://chemijoskonkursas.ktu.edu/

18. I etapo Konkurso dalyvių registracija pradedama likus ne mažiau nei dviem mėnesiams iki konkurso ir sustabdoma likus vienai savaitei iki konkurso.

19. Pagal poreikį dalyviai tikslina savo registracijos duomenis elektroniniu paštu skelbiamu konkurso internetinėje svetainėje.

20. Likus dviem dienoms iki I etapo Konkurso dalyviai elektroniniu paštu gauna unikalų kodą, kuriuo jungiasi prie sistemos Konkurso dieną ir sprendžia užduotis.

21. II etapo Konkurso dalyviai atrenkami pagal I etapo rezultatus.

22. Į II Konkurso etapą pateks po 20 kiekvienos klasių grupės mokinių, kurie geriausiai atliko užduotis I konkurso etape.

23. Visa surinkta informacija apie dalyvius yra naudojama tik Konkurso organizavimo tikslais ir neperduodama trečiosioms šalims.

24. Užsiregistravę dalyviai sutinka, kad informacija apie jų dalyvavimą ir pasiekimus būtų viešinama (tekstiniu ir vizualiniu formatu).

VII. UŽDUOTYS

25. Konkurso užduočių sprendimo laikas:

25.1. I etapas virtualus – Konkurso užduotims spręsti skiriama 90 min. Vėliausiai rekomenduojama prisijungti likus ne mažiau nei 60 min iki konkurso pabaigos.

25.2. II etapas laboratorijose – praktinei užduočiai atlikti skiriama 120 min.

26. Konkurso užduočių sprendimas:

26.1. I etapas virtualus – visos užduotys pateikiamos elektroninėje erdvėje. Rekomenduojama prie konkurso aplinkos jungtis naudojant kompiuterius. Patariama turėti periodinę elementų lentelę, skaičiuotuvą, rašiklį ir popieriaus.

26.2. II etapas laboratorijose – praktinė dalis atliekama laboratorijose. Patariama turėti skaičiuotuvą.

27. Konkurso užduotis plagijuoti draudžiama, jų autorystė priklauso KTU CTF.

VIII. UŽDUOČIŲ VERTINIMAS

28. Konkurso užduotis ir vertinimo kriterijus rengia KTU CTF dekano įsakymu patvirtinta darbo grupė.

29. Konkurso dalyvių užduočių sprendimus vertina KTU CTF dekano įsakymu patvirtinta vertinimo komisija.

IX. REZULTATŲ PASKELBIMAS

30. Konkurso rezultatai skelbiami:

30.1. I etapas virtualus – Konkurso laimėtojai paskelbiami per 5 darbo dienas nuo virtualaus konkurso pabaigos.

30.2. II etapas laboratorijose – laimėtojai paskelbiami II etapo organizavimo dieną.

X. APDOVANOJIMAI

31. Visiems I etapo Konkurso dalyviams elektroniniais paštais išsiunčiami pažymėjimai.

32. II etapo Konkurso nugalėtojams KTU CTF (Radvilėnų pl. 19, Kaunas) įteikiami diplomai ir piniginiai prizai:

  1 VIETA 2 VIETA 3 VIETA
8 KL. 50 € 40 € 30 €
9 KL. 75 € 50 € 40 €
10 KL. 75 € 50 € 40 €
11 KL. 100 € 75 € 50 €
12 KL. 100 € 75 € 50 €

33. Piniginis prizas nėra dalinamas, o skiriamas kiekvienam dalyviui patekusiam tarp trijų prizinių vietų.

XI. FINANSAVIMAS

34. Konkursas rengiamas KTU CTF ir Kauno technologijos universiteto gimnazijos lėšomis.

35. Konkurso prizinis fondas sudaromas iš KTU CTF, Kauno technologijos universiteto gimnazijos lėšų bei įmonių tikslinės paramos.

XII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Konkurso informacijos sklaidą vykdo KTU CTF.
 2. Visa su konkursu susijusi informacija skelbiama internetinėje svetainėje – https://chemijoskonkursas.ktu.edu/
 3. Konkurso organizatoriai pasilieka teisę konkurso darbus, bendrą informaciją apie dalyvius ir vaizdo medžiagą publikuoti internetinėje svetainėje, naudoti mokslo populiarinimo tikslams, rengti informacinius pranešimus ir platinti žiniasklaidoje.

Giedrė Urkė
Rinkodaros ir komunikacijos koordinatorė

Radvilėnų pl. 19, 237 kab., LT-50524 Kaunas
+370 37 30 01 50 I +370 676 90 157
giedre.urke@ktu.lt

KONKURSĄ ORGANIZUOJA

 

 

Registracija

Kviečiame registruotis į I-mą konkurso etapą.

REGISTRACIJA

 

Kontaktai

Kontaktai

Radvilėnų pl. 19
Kaunas 50254

tel. +370 (37) 300 150