Akademiko Jono Janickio chemijos konkursas

2020 m. gegužės 8 d., penktadienis, 13.30 – 17.00 val.

 

Apie

12 klasė
I vieta Nojus Osinskas Vilniaus Žirmūnų gimnazija
II vieta Danas Ivanauskas Šiaulių Juliaus Janonio gimnazija
II vieta Mantas Anskaitis Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazija
III vieta Martyna Gražinytė Biržų Saulės gimnazija
III vieta Joris Juška Vilniaus Žirmūnų gimnazija
III vieta Tadas Kiaunė Pasvalio Petro Vileišio gimnazija

 

11 klasė
I vieta Tadas Danilevičius Klaipėdos licėjus
II vieta Justas Petrauskas KTU gimnazija
II vieta Simonas Melaika Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazija
III vieta Matas Kudarauskas KTU gimnazija
III vieta Viltė Juozokaitė KTU gimnazija
III vieta Povilas Dapšys Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazija

 

10 klasė
I vieta Joris Pevcevičius KTU gimnazija
II vieta Aistis Melnikas Kauno r. Neveronių gimnazija
II vieta Laimis Jurkėnas Kėdainių šviesioji gimnazija
III vieta Gabija Jakelaitytė KTU gimnazija
III vieta Salma Varoneckaitė Klaipėdos licėjus
III vieta Simas Paluckas KTU gimnazija
III vieta Kintenis Norkūnas Vilniaus jėzuitų gimnazija

 

9 klasė
I vieta Dominykas Krasauskas KTU gimnazija
II vieta Andrius Aleknavičius KTU gimnazija
II vieta Medeinė Laurikaitytė KTU gimnazija
II vieta Tomas Babelis Vilniaus jėzuitų gimnazija
III vieta Karolina Ellert KTU gimnazija
III vieta Greta Ždankutė KTU gimnazija
III vieta Aistė Starkauskaitė Kėdainių šviesioji gimnazija
III vieta Simona Perminaitė KTU gimnazija
III vieta Ugnius Žagarys KTU gimnazija

 

8 klasė
I vieta Kotryna Deltuvaitė Kauno jėzuitų gimnazija
II vieta Liepa Urbonaitė Kauno jėzuitų gimnazija
II vieta Fatma Varoneckaitė Palangos Baltijos pagrindinė mokykla
II vieta Matas Leonavičius Kauno Žaliakalnio progimnazija
II vieta Ūla Kupčiūtė KTU Vaižganto progimnazija
III vieta Gintaras Kreišmonas LSMU gimnazija
III vieta Austėja Pupelytė VDU Atžalyno progimnazija
III vieta Ąžuolas Merčaitis KTU inžinerijos licėjus

Laimėtų prizų atsiėmimo tvarka, atsižvelgiant į LR nurodymus, užtikrinant karantino prevencinių priemonių įgyvendinimą:

 • Konkurso prizininkai paskelbiami 2020 m. gegužės 15 d., internetinėje svetainėje – ktu.edu
 • Dėl prizo atsiėmimo laimėtojas turi kreiptis į organizatorių per 10 dienų nuo laimėjimo nustatymo dienos (el.paštu – giedre.urke@ktu.lt).
 • Jei laimėtojas nesikreipia dėl laimėto prizo per 10 dienų nuo tada, kai buvo viešai paskelbta apie jo laimėjimo faktą, neatsiimtas prizas grįžta į 2021 metų „Akademiko Jono Janickio chemijos konkurso“ prizinį fondą.
 • Prizai įteikiami 2020 m. birželio 1-5 dienomis, nuo 15.00 val. iki 17.00 val., KTU Cheminės technologijos fakultete (Radvilėnų pl. 19, Kaunas | 237 kab.) Atsižvelgiant į prevencijos priemonės dėl pandemijos, prašome rezervuotis atvykimo laiką: https://forms.gle/ke8saY6sZiH1ow3i6

Jeigu norite šių metų konkurso užduotis, užpildykite formą:

https://forms.gle/qee1vmSwVLQGhvef7

PATVIRTINTA
Kauno technologijos universiteto
Cheminės technologijos fakulteto dekano
2020 m. balandžio 24 d.
įsakymu V25-02-06 

VIRTUALAUS AKADEMIKO JONO JANICKIO CHEMIJOS KONKURSO

NUOSTATAI

Kauno technologijos universitete Cheminės technologijos fakultete kiekvienais metais organizuojamas akademiko Jono Janickio chemijos konkursą. Pirmą kartą konkursas įvyko 1997 metais. Jo tikslas – sudominti mokinius gamtos mokslais, suteikti jiems galimybes įsivertinti savo chemijos dalyko žinias bei supažindinti su KTU Cheminės technologijos fakulteto bakalauro studijų programomis suteikiančiomis naujas karjeros perspektyvas.

Konkursas pradėtas rengti akademiko habilituoto fizinių mokslų daktaro ir chemijos vadovėlių autoriaus Jonas Janickis garbei. Šis iškilus žmogus ženkliai prisidėjo prie neorganinių medžiagų ir cheminių trąšų specialybės inžinierių rengimo, buvo daugybės veiklų iniciatorius ir vadovas.

Konkursas organizuojamas remiantis patvirtintais nuostatais.

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Akademiko Jono Janickio chemijos konkurso nuostatai reglamentuoja konkurso tikslą, uždavinius, rengėjus, organizavimo, vykdymo, dalyvių vertinimo ir apdovanojimo tvarką, finansavimą.

II. TIKSLAS

2. Sudominti mokinius gamtos mokslais, suteikti jiems galimybes įsivertinti savo chemijos dalyko žinias bei supažindinti su KTU Cheminės technologijos fakulteto bakalauro studijų programomis suteikiančiomis naujas karjeros perspektyvas.

III. UŽDAVINIAI

3. Ugdyti mokinių domėjimąsi chemija, loginį mąstymą, ekologinį sąmoningumą.

4. Skatinti mokinius taikyti chemijos žinias kasdieniniame gyvenime.

5. Siekti prasmingo mokytojų ir mokinių bendradarbiavimo tarp Lietuvos ugdymo įstaigų.

IV. ORGANIZATORIAI

6. Konkursą organizuoja Kauno technologijos universiteto Cheminės technologijos fakultetas bendradarbiaudamas su Kauno technologijos universiteto gimnazija.

7. Konkurso koordinatorius – Kauno technologijos universiteto Cheminės technologijos fakulteto docentas Remigijus Ivanauskas.

V. DALYVIAI

8. Konkursas skirtas šalies ugdymo įstaigų 8-12 klasių mokiniams.

9. Dalyvių skaičius iš vienos ugdymo įstaigos nėra ribojamas.

10. Rekomenduojama konkurse dalyvauti mokiniams, kurie domisi chemijos dalyku.

11. Mokiniai gali dalyvauti konkurse kiekvienais metais nepriklausomai ar ankstesniais metai dalyvavo ir užėmė prizines vietas.

VI. VYKDYMO LAIKAS IR VIETA

12. Konkursas organizuojamas kiekvienų metų gegužės mėnesio pirmą savaitę. Konkreti kiekvienų metų konkurso data yra sklebiama iki sausio 20 d.

13. Konkursas vykdomas virtualiai, jungiantis prie elektroninės aplinkos. Tiksli prisijungimo nuoroda skelbiama internetinėje svetainėje konkurso organizavimo dieną.

14. Konkurso laikas 13.30 – 17.00 val.

VII. DALYVAVIMO SĄLYGOS

15. Konkurse dalyvauja tik pilnai registracijos formą užpildę asmenys, pateikdami: vardą, pavardę, el.pašto adresą, miestą, ugdymo įtaigos pavadinimą, klasę, ruošiančio chemijos mokytojo (-s) vardą ir pavardę.

16. Mokiniai gali registruotis asmeniškai, tačiau jungdamiesi prie konkurso aplinkos turės pažymėti, jog patvirtina, kad yra gavęs tėvų/globėjų leidimą dalyvauti „Akademiko Jono Janickio chemijos konkurse“.

17. Dalyvių registracija vykdoma elektroninėje erdvėje ir skelbiama svetainėje https://chemijoskonkursas.ktu.edu/

18. Dalyvių registracija pradedama likus ne mažiau nei dviems mėnesiams iki konkurso ir sustabdoma likus vienai savaitei iki konkurso.

19. Pagal poreikį dalyviai tikslina savo registracijos duomenis elektroniniu paštu skelbiamu konkurso internetinėje svetainėje.

20. Visa surinkta informacija apie dalyvius yra naudojama tik konkurso organizavimo tikslais ir neperduodama trečiosioms šalims.

21. Užsiregistravę dalyviai sutinka, kad informacija apie jų dalyvavimą ir pasiekimus būtų viešinama (tekstiniu ir vizualiniu formatu).

VIII. UŽDUOTYS

22. Konkursas organizuojamas vieną dieną nustatytu laiku.

23. Konkurso užduotims spręsti skiriama 90 min. Dalyviai gali naudotis rašymo priemonėmis, skaičiuotuvais ir periodine elementų lentele.

24. Visos konkurso užduotys ir sprendiniai pateikiami elektroninėje erdvėje.

25. Konkurso užduotis plagijuoti draudžiama, jų autorystė priklauso KTU Cheminės technologijos fakultetui.

IX. UŽDUOČIŲ VERTINIMAS

26. Konkurso užduotis ir vertinimo kriterijus rengia Kauno technologijos universiteto Cheminės technologijos fakulteto dekano įsakymu patvirtinta darbo grupė.

27. Konkurso dalyvius vertina Kauno technologijos universiteto Cheminės technologijos fakulteto dekano įsakymu patvirtinta vertinimo komisija.

X. APDOVANOJIMAI

28. Konkurso nugalėtojai paskelbiami per 5 darbo dienas nuo konkurso pabaigos.

29. Visiems konkurso dalyviams el.paštais atsiunčiami pažymėjimai .

30.1 Konkurso nugalėtojams KTU Cheminės technologijos fakultete (Radvilėnų pl. 19, Kaunas) atsižvelgiant į LR Vyriausybės nurodymus dėl karantino prevencijos, suderinus laiką, asmeniškai įteikiami diplomai ir piniginiai prizai:

  1 VIETA 2 VIETA 3 VIETA
8 KL. 50 € 40 € 30 €
9 KL. 75 € 50 € 40 €
10 KL. 75 € 50 € 40 €
11 KL. 100 € 75 € 50 €
12 KL. 100 € 75 € 50 €

31.2 Piniginis prizas nėra dalinamas, o skiriamas kiekvienam dalyviui patekusiam tarp trijų prizinių vietų.

32. Mokykloms, kurių mokytojai rengė mokinius konkursui nusiunčiamos padėkos.

XI. FINANSAVIMAS

33. Konkursas rengiamas Kauno technologijos universiteto Cheminės technologijos fakulteto ir Kauno technologijos universiteto gimnazijos lėšomis.

34. Konkurso prizinis fondas sudaromas iš Kauno technologijos universiteto Cheminės technologijos fakulteto, Kauno technologijos universiteto gimnazijos lėšų bei įmonių tikslinės paramos.

XII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

35.1 Konkurso informacijos sklaidą vykdo Kauno technologijos universiteto Cheminės technologijos fakultetas.

35.2 Visa su konkursu susijusi informacija skelbiama internetinėje svetainėje –  https://chemijoskonkursas.ktu.edu/

36. Konkurso organizatoriai pasilieka teisę konkurso darbus, bendrą informaciją apie dalyvius ir vaizdo medžiagą publikuoti internetinėje svetainėje, naudoti mokslo populiarinimo tikslams, rengti informacinius pranešimus ir platinti žiniasklaidoje.

2020 metų gegužės 8 dieną vyks kasmetinis chemijos konkursas skirtas 8-12 klasių moksleiviams. Tiesa, šiemet jis kitoks – VIRTUALUS.

Konkurso tikslas – sudominti moksleivius chemijos mokslu, suteikti jiems galimybes įvertinti savo žinias bei supažindinti su Cheminės technologijos fakultetu.

Visos užduotys rengiamos atsižvelgiant į chemijos žinias įgytas mokykloje pagrindinio ugdymo pakopoje.

Konkurso prizinis fondas – 3 000 Eur.*

Piniginiai prizai:

*Konkurso prizininkai bus apdovanojami atsižvelgiant į LR nurodymus, užtikrinant karantino prevencinių priemonių įgyvendinimą.

Renginio partneris:

 • IKI KADA VYKSTA REGISTRACIJA?

Registracija į konkursą vyksta iki 2020 m. balandžio 30 d.

 • KODĖL  REGISTRUOJANTIS TURIU NURODYT SAVO EL.PAŠTĄ?

Elektroninis paštas reikalingas tam, kad galėtume su Jumis susisiekti ir atsiųsti visą informaciją susijusią su konkursu. Tai gali būti Jūsų tėvų/globėjų, vyresnių brolių ar seserų arba Jūsų elektroninio pašto adresas.

 • KAIP VYKS KONKURSAS?

Likus dviem dienoms iki konkurso dalyviai el.paštu gaus unikalų kodą, kuriuo jungsis prie sistemos ir spręs užduotis.

 • AR BŪTINA JUNGTIS NUO KONKURSO PRADŽIOS? KIEK LAIKO TRUKS KONKURSAS?

Konkurso laikas 13.30 – 17.00 val. Konkurso užduotims spręsti skiriama 90 min. Taigi vėliausiai galima prisijungti 15.30 val.

 • KIEK MOKINIŲ IŠ VIENOS MOKYKLOS GALI DALYVAUTI?

Mokinių skaičius nėra ribojamas.

 • AR BUS PRAKTINĖS UŽDUOTYS?

Ne, virtualiame konkurse praktinių užduočių nebus.

 • KADA BUS PASKELBTI LAIMĖTOJAI?

Konkurso nugalėtojai paskelbiami per 5 darbo dienas nuo konkurso pabaigos.

 • AR VISI DALYVIAI GAUS PRIZUS?

Visi dalyviai gaus pažymėjimus. Prizinis fondas yra 3 000 Eur. Mokiniams, geriausiai išsprendusiems užduotis bus skirti prizai.

 • KAIP PRIZAI BUS ĮTEIKTI?

Konkurso nugalėtojams KTU Cheminės technologijos fakultete (Radvilėnų pl. 19, Kaunas) atsižvelgiant į LR Vyriausybės nurodymus dėl karantino prevencijos, suderinus laiką, asmeniškai bus įteikiami diplomai ir piniginiai prizai.

 • AR VYKS SEIMANARAS MOKYTOJAMS?

Šiemet pedagogų kvalifikacijos kėlimo seminaras nevyks. Planuojama jį papildomai surengti rudenį.

 • Gegužės 8 d. penktadienį nuo 13.30 iki 17.00 valandos vyks konkursas.
 • Konkurso adresas – https://konkursai.vma.lm.lt/
 • Jungtis galės dalyviai, kurie registravosi ir gavo unikalius prisijungimo duomenis.
 • Galima jungtis ir anksčiau, tiesiog apsižiūrėti aplinką, tačiau konkurso užduotys bus matomos tik nurodytu laiku.
 • Dalyvis prieš konkursą suves savo asmens duomenis – vardą, pavardę, mokyklą ir klasę. Pateikus informaciją galės pradėti testą.
 • Konkurso trukmė – 90 min.
 • Naudotis galima –  rašymo priemonėmis, skaičiuotuvu ir periodine elementų lentele.
 • Testo klausimai turi būti atsakomi/spendžiami iš eilės (pasirinkti klausimų nėra galimybės).Pateikus testo klausimo atsakymą arba atsakymo neįrašius ir pasirinkus „Sekantis puslapis“, jo keisti/redaguoti – nėra galimybės.
 • Rašydami atsakymus nepamirškite parašyti SI sistemos matavimo vienetų – kg, g, mol, l, dm3 ir pan.
 • Didelis užduočių rinkinys pateiktas tam, kad kiekvienas dalyvis galėtų pasitikrinti esamą žinių lygį ir ateityje tobulėti savo tempu ir laipsniškai pasiekti norimą rezultatą.
 • Konkurso laimėtojai bus paskelbti 2020 m. gegužės 15 d., internetinėje svetainėje – chemijoskonkursas.ktu.edu

Giedrė Urkė
Rinkodaros ir komunikacijos koordinatorė

Radvilėnų pl. 19, 237 kab., LT-50524 Kaunas
+370 37 30 01 50 I +370 676 90 157
giedre.urke@ktu.lt

Cheminės technologijos fakultetas

 

Registracija

Registracija vyksta iki 2020 m. balandžio 30 d.

Dalyvių skaičius iš vienos ugdymo įstaigos nėra ribojamas.

 

Kontaktai

Kontaktai

Radvilėnų pl. 19
Kaunas 50254

tel. +370 (37) 300 150